VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Provedení a akceptace rezervace
1.1 Rezervace ubytování se provádí elektronicky prostřednictvím rezervačního formuláře, emailem na info@hoteltrebon.eu nebo telefonicky na tel.: +420 607 050 150.
1.2 Odesláním rezervačního formuláře (popř. e-mailu), není rezervace potvrzena. Pokud je Vámi požadovaný pokoj či termín obsazen, bude Vám nabídnuta jiná varianta pokoje či náhradní termín.
1.3 Po potvrzení rezervace je nutno zaplatit zálohovou platbu ve výši 100 % z ceny ubytování do 5 pracovních dnů od provedení rezervace na číslo účtu: 5034638339/0800, variabilní symbol bude sdělen recepcí, do poznámky uvede host své příjmení a termín pobytu.
1.4 Rezervace písemně potvrzená ubytovatelem je závazná pro obě smluvní strany.
1.5 Host hradí při dojezdu na recepci poplatek z pobytu 35 Kč včetně DPH /osobu/noc. Mimo osob ZTP a dětí.
1.6 Platba za ubytování se hradí bezhotovostně na základě zaslaných platebních údajů.
1.7 V případě předčasného ukončení nebo přerušení ubytování bez zavinění ubytovacího zařízení nevzniká povinnost vrátit objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.
1.8. V případě zrušení rezervace ze strany hosta bude vrácena platba dle storno podmínek ubytovacího zařízení.
________________________________________
2. Ubytování v hotelu
2.1. Check in je od 14:00 – 20:00 hod. Check out vždy do 10:00 hod. Provozní doba recepce 08:30 – 20:30 hod.
2.2 Při příjezdu je každý host povinen dle zákona předložit ubytovateli ihned po příchodu svůj občanský průkaz nebo jiný platný průkaz totožnosti, cestovní pas nebo jiný cestovní doklad ve smyslu zákona o pobytu cizinců na území ČR. Tím získává právo na běžné užívání najatých prostor a čerpání dohodnutých služeb. Bez prokázání totožnosti není možné hosta ubytovat.
2.3 Host, či s ním ubytované osoby se zodpovídají ubytovateli za případnou škodu, kterou způsobí úmyslně či neúmyslně v prostorách ubytovacího zařízení. Tuto škodu je povinen host nahlásit na recepci a bude uhrazena při odjezdu na recepci.
2.4 Pokud má host připomínky ke kvalitě poskytovaných služeb, rozsahu či obsahu poskytovaných služeb, je povinen své požadavky uplatnit bez zbytečného odkladu přímo v průběhu pobytu tak, aby mohly být odstraněny přímo na místě.
2.5 Ubytovatel neodpovídá za případnou ztrátu či krádež osobních věcí, peněz, elektroniky apod. ponechaných v pokojích či jízdních kolech uzavřených v prostoru pro kola. Za škodu způsobenou na dopravních prostředcích a věcech v nich ponechaných na našem parkovišti též neodpovídá. Objekt je střežen kamerovým systémem pro případnou potřebu při vyšetřování krádeže.
________________________________________
3. Storno podmínky
3.1 Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ze strany klienta.

  • 31 a více dnů před nástupem = 10% z ceny ubytování
  • 15-30 dnů před nástupem = 50% z ceny ubytování
  • 7 a méně dnů před nástupem = 100% z ceny ubytování

3.2 Storno podmínky ze strany ubytovacího zařízení.
Dojde-li k uzavření hotelu ze strany majitele či v důsledku nařízení ze strany státu a nebude možné termín ubytování odbydlet, bude vrácena hostu zaplacená částka v plné výši zpět na účet.